FANTOM MEDIA zajmuje się promocją medialną, PR, managementem, koncertami.
Zapraszamy do współpracy organizatorów koncertów, kluby, wytwórnie płytowe, placówki kulturalne, zespoły, media.

 

 

Oferta dla organizatorów imprez
Zapewniamy pełną promocję medialną organizowanych przez Państwa imprez

DOWN-A

mailing do przedstawicieli wszystkich mediów w kraju (zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych),

patronaty medialne,
reklamę w mediach i reklamy outdoor,
social media marketing
budowę wizerunku firmy oraz organizowanej imprezy/koncertu/festiwalu,
spotkania zespołów z fanami,
promocję dodatkową
(konkursy w mediach, wywiady z zespołami, współpracę z krajowymi wydawcami płyt koncertujących zespołów, wszelkie inne formy promocji i PR),
dodatkowo również zapewniamy przygotowanie materiałów graficznych

W związku z wieloletnią współpracą z agencjami zagranicznymi i krajowymi proponujemy również dobór zespołów na Państwa koncerty, negocjacje umów, itp.

 

Oferta dla wydawców
Zapewniamy pełną promocję medialną organizowanych wydawanych przez Państwa firmę premier

DOWN-A

mailing do przedstawicieli wszystkich mediów w kraju (zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych)
– a także do ponad 1000 dziennikarzy i przedstawicieli mediów zagranicą,
patronaty medialne,
social media marketing
reklamę w mediach,
organizacje tras promocyjnych,
aranżowanie wywiadów,
wysyłkę płyt do mediów,
budowę wizerunku wytwórni/zespołów w kraju i zagranicą,
pozostałe wsparcie promocyjne.

Dodatkowo również zapewniamy przygotowanie materiałów graficznych.

 

Oferta dla zespołów
Gwarantujemy pełną opiekę promocyjną, managerską, wizerunkową

DOWN-A

promocje oraz organizację tras i koncertów,
promocje wydawnictw zarówno wydanych niezależnie jak i wsparcie tych w katalogu większych wytwórni
patronaty medialne,
reklamę w mediach,
mailing do przedstawicieli mediów, klubów, organizatorów imprez,
aranżowanie wywiadów, recenzji, publikacji (w kraju i zagranicą)
wysyłkę płyt do mediów,
social media marketing,
budowę wizerunku zespołu w kraju i zagranicą,
pozostałe wsparcie promocyjne,
przygotowanie materiałów graficznych.

Partnerzy